Verzekering

Kinderen tot 18 jaar zijn binnen de basisverzekering verzekerd voor tandheelkunde, met uitzondering voor de orthodontie.

Volwassenen zijn binnen hun basisverzekering zeer beperkt verzekerd voor tandheelkunde en daarom aangewezen op aanvullende verzekeringen. Indien u niet verzekerd bent is behandeling (grotendeels) voor eigen rekening. U kunt kiezen een aanvullende verzekering voor tandheelkunde af te sluiten. Welke verzekering het beste bij u past, hangt af van uw persoonlijke voorkeur en budget.

Betaalmogelijkheden

Na afloop van uw behandeling ontvangt u van ons de factuur. Voor de betaling werken wij met een pinautomaat. U kunt de factuur vervolgens insturen naar uw zorgverzekeraar indien u voor tandheelkunde verzekerd bent. Bij behandelplannen kunt u vooraf een begroting vragen ter indicatie van de kosten. Indien gewenst is contante betaling ook mogelijk. Wij hanteren de betalingsvoorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT).

Tarieven 2018

De tarieven zijn landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). Bekijk de tarieven van 2018 hier.

Kosten tandtechnieker TTZ

Klik hier.